• Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • 94 679 33 79
  •   c/ San Francisco, 32 - Bilbao

BilbaoHistoriko ha finalizado su iniciativa ‘Ezagutu Bilbao Historikoa’, unos itinerarios interpretativos que tenían el objetivo de dinamizar la actividad cultural y turística de la ciudad. La finalidad era conocer los orígenes y la evolución de la Villa desde su fundación, en el año 1300, hasta la expansión de la ciudad mediante la anexión gradual de las anteiglesias colindantes (Abando, Begoña y Deusto) a partir de 1870.

De éxito total se pueden calificar las rutas: las plazas se agotaron y hubo gente que se quedó sin poder asistir porque la organización no quería que los grupos fueran demasiados amplios para ofrecer un mejor servicio. En total, 155 personas han acudido a estas visitas. La ruta que comprendía el Bilbao Medieval contó con 41 asistentes; la ruta sobre el Patrimonio Civil, 43; a la ruta que recorría el Patrimonio Religioso acudieron 33 personas; y en la ruta sobre el Bilbao Neoclásico estuvieron 38 espectadores. Es reseñable que 21 personas participaron en el programa completo, es decir, fueron a las cuatro visitas.

SOBRESALIENTES

Las personas asistentes fueron encuestadas al finalizar cada ruta y los resultados fueron “de sobresaliente”. La valoración global de los itinerarios fue de un 9,1; la atención prestada por el personal de BilbaoHistoriko fue puntuada con un 9,6; y el interés de las actividades que se organizan en BilbaoHistoriko logró un 9,3.

El programa dió a conocer la estructura y dinámica de las sociedades que nos precedieron como una manera de valorar, respetar y desarrollar la herencia recibida. “Los itinerarios aproximaron al conocimiento del Bilbao que va del año 1300 al 1870 en el que, básicamente, se constituye y configura el Bilbao de la margen derecha o lo que en la actualidad entendemos por el Casco Viejo” explica Mª Asís Fernández Artieta, coordinadora de BilbaoHistoriko.

RAMIRO ZORITA CON EL URBANISMO COMO ELEMENTO ARTICULADOR

Para el diseño y la ejecución de estos recorridos guiados y gratuitos, se contó con la colaboración del profesor Ramiro Zorita que, además de ser el responsable de la planificación de estos itinerarios, se encargó de las explicaciones interpretativas acompañando a los y las participantes.

El elemento articulador y organizador de los itinerarios fue el urbanismo, tanto en la estructura como en la evolución de cada una de las fases en las que se diseñó ‘Ezagutu Bilbao Historikoa’. Para ello, se definieron dos fases (la medieval y la comercial) para realizar en cuatro recorridos que, con una duración de dos horas, partieron desde la Iglesia de San Antón.

LA PRIMERA FASE, VISITA EN UN RECORRIDO

Sábado, 27 de abril. La Ciudad Medieval (del año 1300 hasta finales del s.XV). Está definida por la ciudad amurallada (las Siete Calles) y sus arrabales (Bilbao La Vieja, San Nicolás y Atxuri).

LA SEGUNDA FASE, VISITA EN TRES RECORRIDOS

Comprendía la ciudad comercial o preindustrial (de finales del s. XV a 1870) y la expansión de la Villa por la margen derecha dentro de sus límites jurisdiccionales:

Sábado, 11 de mayo. Se analizó el patrimonio civil en el nuevo trazado urbano, destacando fundamentalmente las nuevas tipologías de la vivienda urbana (casa urbana, caserones y palacios), nuevos equipamientos (Ayuntamiento, Consulado, almacenes…) e infraestructuras (nuevas calles, el Arenal, zona portuaria…)

Sábado, 25 de mayo. Se examinó el patrominio religioso basado en la configuración de dos nuevas parroquias (Santos Juanes y San Nicolás) y en la fundación y llegada a Bilbao de las Órdenes Religiosas Regulares tanto en sus ramas masculinas como femeninas, situando sus conventos en los arrabales, fuera del recinto amurallado (Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Carmelitas, Jesuitas, Mercedarias…)

Sábado, 08 de junio. Se visitó el Bilbao Neoclásico, un periodo que supone la configuración y finalización del casco histórico y que viene caracterizado por la aparición de los primeros cambios económicos, sociales, políticos y culturales de la Ilustración que se plasmarán en las revoluciones burguesas con la caída del Antiguo Régimen. Es una fase que abarca, aproximadamente, desde 1780 a 1870, año en el que Bilbao anexiona parcialmente la anteiglesia de Abando, dando el paso a la margen izquierda y dando lugar a la ciudad burguesa, con el Proyecto del Ensanche de 1876.

"EZAGUTU BILBAO HISTORIKOA" IBILBIDE INTERPRETATZAILEAK ARRAKASTAREKIN AMAITU DIRA

BilbaoHistoriko-k 'Ezagutu Bilbao Historikoa' ekimena bukatutzat eman du, hiriaren jarduera kultural eta turistikoa dinamizatzeko helburua zuten ibilbide interpretatzaileak. Helburua gure jatorriak eta, 1300ean, 1870etatik aurrera elizate mugakideen (Abando, Begoña eta Deusto) anexio gradualaren bitartez hiriaren hedapenera arte hiribilduaren bilakaera ezagutzea zen.

Erabateko arrakastako bideak kalifika daitezke: plazak ahitu ziren eta zenbait jende ezin izan zuten parte- hartu, antolatzaileek ez zutelako nahi taldeak zabal gehiegi izatea zerbitzu hobea eskaintzeko. Guztira, 155 pertsona joan dira bisita hauetara. “Bilbo Erdi Aroan” bisitan 41 bertaraturekin kontatu zuen; Ondare Zibilaren bidea, 43; 33 pertsonak Ondare Erlijiosoaren ibilbidetara jo zuten; eta Bilbo Neoklasikoaren gaineko bidean 38 ikusle egon ziren. Aipagarria da 21 pertsonak, hots, programa osoan parte hartzea lau bisitetan parte izatea.

BIKAINAK

Pertsona bertaratuek ibilbide bakoitza bukatzerakoan ekintza kulturala inkestatu zituzten eta emaitzak “bikainak” izan ziren. Ibilbideen balioespen osoa 9,1 bat izan zen; BilbaoHistoriko-ko pertsonalak utzitako arretari 9,6 puntuk eman zizkion; eta BilbaoHistorikon antolatzen diren jardueren interesak 9,3 bat lortu zuen.

Programak aurreko gizarteen estruktura eta dinamika balioestea, errespetatzea eta jasotako jaraunspena garatzea modua bezala planteatu zen. "Ibilbideek 1300etik Bilboko ezaguerara doan epea hurbildu zuten, funtsean, eta Bilboko eskuinaldea konfiguratzen den 1870a edo gaur egun Alde Zaharra ulertzen duguna" azaltzen du Mª Asís Fernández Artietak, BilbaoHistoriko-ko kordinatzailea.

HIRIGINTZA ELEMENTU BIDERATZAILE GISA RAMIRO ZORITAREN ESKU

Doako ibilbide gidatu hauetako diseinua eta produkzioa Ramiro Zorita irakaslearen laguntzaz burutu zuen, ibilbide hauen plangintzako arduraduna izateaz gain, ibilbideen azalpena interpretatzailetaz  arduratu zena, hain zuzen.

Elementu bideratzaile eta antolatzaile bezala hirigintza dugu hemen, bai egituran bai 'Ezagutu Bilbao Historikoa' diseinatu zen faseetako bakoitzeko bilakaeran. Horretarako, bi fase definitu ziren (Erdi Aroko Bilbo eta Bilbo Merkataria), bi orduko iraupenarekin, San Anton Eliza lau ibilbideetako topagunea izanda:

LEHEN FASEA, IBILALDI BATEKO BISITA

Apirilak 27, larunbata. Erdi Aroko Hiria (1300etik XV. mendeko amaira arte). Harresitutako hiriak (Zazpi Kaleak) eta bere aldiriek (Bilbo Zaharra, San Nicolás eta Atxuri) definituta.

BIGARREN FASEA, HIRU IBILALDIKO BISITA

Hiri merkataria edo aurreindustriala ulertzen du (XV. Mendeko amairatik 1870etara) eta hiribilduaren hedapena eskuinaldeko muga jurisdikzional barruan:

Maiatzak 11, larunbata. Hiri-ibilbide berriko ondare zibila analizatu zen, hiri-etxebizitzaren tipologia berriak (hiri-etxe, etxetzar eta jauregi), hornikuntza berriak (Udaletxe, Kontsulatu, biltegi ...) eta azpiegiturak (kale berri, hareatza, portuko zona ...) batez ere nabarmenduz.

 

Maiatzak 25, larunbata. Ondare religiosoa azteru zuen, bi parrokia berrien eraikuntzan oinarrituta (Santos Juanes eta San Nicolas) eta baita Bilbora  etorritako erlijio-orden erregeladunen, gizonezko zein emakumezkoenak, beren komentuak harresietatik kanpoko arrabaletan kokapenari ere garantiza ematen.

Ekainak 8, larunbata. Bilbo Neoklasikoa bisitatu zen, alde zaharreko konfigurazioa  eta amaiera hartzen duen aldia, Ilustrazioaren lehen aldaketa ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalen agerpena bereizita eta iraultza burgesak eta Erregimen Zaharraren amaierari datorren aldia. 1780etatik 1870etara gutxi gorabehera doan fase bat da, Bilbo hiriak Abandoko elizatea partzialki anexionatzen duen urteak,  ezkerraldea eta  hiri burgesa sortzen 1876ko Zabalduraren Proiektuarekin eraginez.

 

CONTACTO / KONTAKTUA

Expogela de BilbaoHistoriko

C/ San Francisco, 32
Bilbao - Bizkaia
48003

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Teléfono / Telefonoa: 94 679 33 79

 

HORARIO / ORDUTEGIA

HORARIO
LUNES a JUEVES:
8.30 - 15.30 |

VIERNES: 8.30 - 14.00

ORDUTEGIA
ASTELEHENETIK - OSTEGUNERA:
8.30 - 15.30 | 

OSTIRALA: 8.30 - 14.00

HORARIO DE VERANO
UDAKO HORDUTEGIA 

LUNES a VIERNES / ASTELEHENETIK - OSTEGUNERA:
09.00 - 14.00

Cerrado del 15 julio  al 16 de septiembre

 Uztaileko 15tik irailaren 16ra itxita egongo da.